powrót

 Untitled Document

Cztery Przymioty Boga

Pismo Święte wspomina o czterech przymiotach Boga w następujących wersetach:

Ezech. 1:10 oraz

10:14

Obj. 4:7

Ps. 89:14

Czowiek (Miłość)

Cherub (Sprawiedliwość)

Lew

Prawość

Moc

Lew (Moc)

Człowiek (Miłość)

Cielec

Sprawiedliwość

Sprawiedl.

Wół (Sprawiedl.)

Lew (Moc)

Człowiek

Miłosierdzie

Miłość

Orzeł (Mądrość)

Orzeł (Mądrość)

Orzeł

Prawda

Mądrość

Psalm 84:15 opisuje te cztery atrybuty w kolejności przekazanej w zapisie Obj. 4:7. Ogólnie mówi się o czterech atrybutach Boga, a to o Mocy, Sprawiedliwości, Miłości i Mądrości.

Boża władza przedstawiona została pod obrazem tronu, gdzie Moc (wykonanie Sprawiedliwości) oraz Sprawiedliwość stanowią tylne jego postawy, zaś - na szczęście dla nas - Miłosierdzie i Mądrość są na przedzie, torując drogę. Prorok Ezechiel wskazuje dodatkowo, że te cztery przymioty są aktywne i pozostają ze sobą w zupełnej harmonii.

Jeden z przymiotów przedstawiony jest pod zmiennym symbolem: wołu, cheruba i cielca. Zarówno wół jak i cielec są czystymi zwierzętami, zdatnymi do ofi arowania. Cheruby, które w starożytności często przedstawiane były pod postacią wołu - były posadowione na wieku Skrzyni Przymierza, Ubłagalni, znajdującej się w Przybytku i Świątyni; a tym samym łączone są ze Sprawiedliwością.

Dlaczego przymiot wymieniany na pierwszym miejscu zmienia się, w miarę pojawiania się w kolejnych zapisach (Ezech. 1:10 rozpoczyna swe wyliczenie od miłości, Ezech. 10:14 od sprawiedliwości, Obj. 4:7 wspomina najpierw o mocy)? Być może dlatego, że Bóg najpierw objawił swą miłość stworzywszy człowieka, aby ten był odbiorcą Jego miłości. Następnie, w cztery tysiące lat po upadku w Edenie, miała miejsce ofi ara złożona przez Bożego Syna w celu zaspokojenia sprawiedliwości. W końcu zaś, Boża moc zostanie objawiona we wzbudzeniu i wiecznym błogosławieniu wszystkich rodzajów ziemi.

- James Parkinson -

 powrót The Herald 2 - 2008