Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 4 - 2005


Spis treści

 Untitled Document

Na początku...

Dawid i Goliat
Prorocze znaczenie niezwykłej historii.

Gwiazda Dawida, gwiazda Betlejem
Historia symbolu i sławne proroctwo.

Saul, Jonatan i Dawid
Przykłady, ostrzeżenie i znaczenie historii życia trzech sławnych mężów.

Dziewięciu mężczyzn w życiu Batszeby
Niewielkie, lecz pouczajšce biografie.

Bunt Absaloma
Tragedia narodu Żydowskiego.

Prorok Natan
Nieustraszony prorok przywodzi grzesznego króla do pokuty.

Dwa psalmy Dawida
Dawid i Mesjasz.

Trylogia betlejemska
Miejsce narodzin Jezusa w trzech kontekstach.


powrót wersja do druku

 

 Untitled Document

Król Dawid

Na początku

Niewiele jest postaci w Starym Testamencie, którym poświęcono więcej uwagi niż Królowi Dawidowi, największemu psalmiście Izraela, człowiekowi "według serca Bożego". Jego bezgraniczna wiara w Boga we wspaniały sposób dała znać o sobie w czasie konfrontacji z Goliatem. Epizod ten w doskonale charakteryzuje jego oddanie sprawie pańskiej. Pod tym względem stanowi on piękny obraz Króla Jezusa, który miał nadejść wiele stuleci później. Gorliwość Dawida, żar jego ducha i sposób, w jaki przyjmował boże karanie stanowią dla nas "obłok świadków", nakłaniający nas do wierności, gorliwości i entuzjazmu w wielkim dziele ducha, w którym mamy udział. Historia życia tego znamienitego człowieka i lekcje jakie z niej płyną są tematem niniejszego wydania.

Walka Dawida z Goliatem jest prawdopodobnie jedna z najbardziej znanych i ujmujących historii z jego życia. Już nie tak dobrze znanym jest fakt, że historia ta ma swoje prorocze znaczenie, o czym mówi artykuł "Dawid i Goliat". "Gwiazda Dawida i gwiazda betlejemska" odkrywa historię starożytnej "Gwiazdy Dawida" i intrygującego, dalekosiężnego proroctwa Balaama. W artykule "Saul, Jonatan i Dawid" czytelnik znajdzie piękne nauki o miłości, oddaniu oraz ostrzeżenia przed zazdrością i intrygami. Dawid miał kilka żon, lecz żadna z nich nie była tak znana jak Batszeba, matka Salomona. Mężczyźni w jej życiu i nauki płynące z ich historii opisane zostały w artykule "Dziewięciu mężczyzn w życiu Batszeby".

Największym zagrożeniem dla królestwa Dawida był bunt jego własnego syna, Absaloma. "Bunt Absaloma" zawiera próbę przełożenia tamtych wydarzeń na bolesne doświadczenia związane z odmową uznania koronowanego w niebie Króla Jezusa przez Żydów. Wydarzeniem, które przyniosło Dawidowi najwięcej doświadczeń, był jego grzech wobec Uriasza i Batszeby. Biblia nie unika ujawniania słabości nawet najbardziej heroicznych postaci. Jednakże prawdziwy stan serca Dawida pokazany został w jego pokucie i ukorzeniu się, co jest przedmiotem artykułu "Prorok Natan".

Dawid ułożył wiele psalmów, zaś między nimi dwa najbardziej znane psalmy mesjanistyczne 2 i 110. Ich znaczenie w kontekście Króla Dawida i Króla Jezusa rozważane w artykule "Dwa Psalmy Dawida". Ostatni artykuł zatytułowany "Trylogia betlejemska" zawiera trzy starotestamentalne opisy wskazujące na wagę Betlejem, miejsca narodzin Króla Dawida i jego następcy, Króla Jezusa.


powrót do góry wersja do druku