Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Biblioteka
 

Nowości Wydawnicze

Po chwilowym czasie nieobecności pozycji na rynku wydawniczym, z przyjemności informujemy o dostępności czwarego wydania „Biblii Gdańskiej w systemie Stronga NT” która wraz z dwutomową Biblią Gdańską Starego Testamentu w systemie Stronga (Na Straży, Kraków 2004) tworzy jednolitą, trzytomową całość pt. „Biblia Gdańska w systemie Stronga”. Ten wolumin dostępny jest w dwóch oprach, twardej standardowej, oraz w oprawie z wzmocnionym grzbietem.

Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce nową pozycję wydawniczą, śpiewnik „Śpiewajcie Panu Pieśń Nową”. Od dawna młodzież korzystała z pieśni z tak zwanych kartek. Śpiewnik ten to zbiór 128 takich pieśni, opracowanych z zapisem nutowym oraz akordami. Pieśni te zgromadzone są głównie z zeszytów pieśni koziańskich oraz poznańskich.

Oręż, którym walczymy - życie i dzieło Marcina Lutra

Dość często można usłyszeć, niepozbawioną zresztą racji, opinię, że stuk młotka trzydziestoczteroletniego mnicha, przybijającego do drzwi wittenberskiego kościoła zamkowego swe 95 tez, odbił się głośnym echem nie tylko tam, nie tylko w Niemczech i nie tylko w Europie – został on usłyszany w całym cywilizowanym świecie, wywierając niemały wpływ na kształt chrześcijaństwa, jakie dziś znamy.

W związku z przypadającą 31 października 2017 roku pięćsetną rocznicą Reformacji, staraniem Wydawnictwa „Na Straży" ukazała się książka poświęcona Marcinowi Lutrowi.

Przedstawia ona nie tylko samą postać Reformatora wraz z jego licznymi religijnymi dylematami i zmaganiami, ale także przebogate tło historyczne czasów, w jakich przyszło mu żyć i działać. Opatrzono ją, znamiennym dla uważnego czytelnika Nowego Testamentu, tytułem:

„Oręż, którym walczymy
Życie i dzieło Marcina Lutra"

„(…) Chociaż nie podzielamy wszystkich poglądów Lutra, jesteśmy jednak świadomi jego roli jako Bożego posłańca niosącego światło prawdy. Dlatego książka ta, pokazując jego życie i dzieło, niech będzie dla nas przykładem tego, jak Wszechmocny Bóg działa przez swoich sług i jak Jego słowa zawarte w Piśmie Świętym wpływają na człowieka i zmieniają jego życie. Dostrzegł to również Marcin Luter i dlatego – aby Księgę tę mogli czytać jego rodacy – podjął trud przetłumaczenia całej Biblii na język niemiecki. Było to ważne zadanie, gdyż pozwalało tym, którzy nie znali łaciny, samodzielnie czytać Biblię i poznawać prawdy, które ona niesie. Hasło ’sola scriptura’ – ’jedynie Biblia’, głoszone przez Lutra, mówiło, że Pismo Święte, a nie tradycja, nauki ojców Kościoła, soborów czy papieża, jest jedynym nieomylnym autorytetem w sprawach wiary. To narzędzie zostawione przez Lutra sprawiło, że przed studiującymi Słowo Boże odkrywały się coraz to nowe prawdy.

Wszyscy jednak zgadzają się co do tego, że w czasach Lutra cywilizacja uczyniła znaczący postęp. Katolicy są dzisiaj lepszymi katolikami, również lepsi są protestanci. „Fotodrama Stworzenia", s. 168

Reformacja zmieniła świat nie tylko na polu teologicznym, dokonała ona również olbrzymich zmian społecznych, gospodarczych i kulturowych. To właśnie Reformacji zawdzięczamy postęp cywilizacji oraz to, że mamy wolność religijną i możemy dzisiaj swobodnie głosić prawdę (…)".

Tytuł można już zakupić w naszej księgarni.


Komentarz Biblijny List Św. Pawła do Hebrajczyków

Oddajemy do rąk Czytelników kolejną, trzecią już część opracowania będącego polskim tłumaczeniem znanego od wielu lat, ale dotąd dostępnego jedynie w języku angielskim, dzieła "Expanded Biblical Comments". Trzecia polskojęzyczna część komentarza jest poświęcona Listowi apostoła Pawła do Hebrajczyków, który jest silnie osadzony w rzeczywistości i obrazach Starego Testamentu, stanowiąc niezmiernie ważne połączenie pomiędzy "cieniem rzeczy przyszłych" a rzeczywistością dokonaną w "Arcykapłanie naszego wyznania" - Panu Jezusie Chrystusie.

Wspomniane powyżej dzieło "Expanded Biblical Comments" zawiera odsyłacze do literatury wydawanej przez C.T. Russella, jak również kazań, które wygłosił w czasie swej intensywnej działalności misyjnej i kaznodziejskiej, przypadającej na lata 1879-1916. Spora część tego dorobku jest już dostępna we współczesnym języku polskim (wydania z ostatnich dwóch dziesięcioleci posiadają numerację stron dostosowaną do swoich angielskojęzycznych odpowiedników), dzięki czemu polski Czytelnik może się zapoznać z ich obszerniejszymi fragmentami niż te przywołane w komentarzu. Oryginalne wydanie "Expanded Biblical Comments" posługuje się angielską Biblią Króla Jakuba. W polskim przekładzie komentarza poszczególne wyjątki z Listu do Hebrajczyków są cytowane z Biblii Warszawskiej, ale w nielicznych przypadkach także z Biblii Gdańskiej oraz Biblii Tysiąclecia, kiedy są one bliższe angielskiemu przekładowi.

Pragnieniem Wydawcy oraz wszystkich, którzy podjęli trud przygotowania tej książki do druku, jest to, by była ona pomocą dla poszukujących "Pańskich ścieżek" - dla tych, którzy chcą wnikać w Boże zamysły i lepiej poznawać plan zbawienia zawarty w Jego Słowie. Wszystkim Czytelnikom życzymy błogosławieństwa w korzystaniu z lektury.

Tytuł można już zakupić w naszej księgarni.


Dusza, duch i tak zwane życie pozagrobowe w świetle Biblii

Dusza, duch i tak zwane życie pozagrobowe w świetle Biblii. Wymienione na początku tytułu broszury wyrazy należą do najczęstszych w Biblii. W konkordancji do Biblii Gdańskiej wersety z wyrazami dusza i duch zajmują aż po osiem szpalt. W konkordancji do Biblii Tysiąclecia podobnie wiele (dusza 7 szpalt, duch 13)). Nie należy się temu dziwić, wszak Biblia jako Boże przesłanie dla ludzkości traktuje o tym właśnie, co dotyczy Boga i co jest ważne dla człowieka.

Broszurę można zakupić w naszej księgarni

.


Warning: Use of undefined constant hours - assumed 'hours' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/zwbpsw/nastrazy.pl/public_html/biblioteka/spis.php on line 72

Warning: Use of undefined constant hours - assumed 'hours' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/zwbpsw/nastrazy.pl/public_html/biblioteka/spis.php on line 72

Tekst Pieśni Wieczornych na dzisiaj, 11
Warning: Use of undefined constant mon - assumed 'mon' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/zwbpsw/nastrazy.pl/public_html/biblioteka/spis.php on line 75
Czerwiec.


Warning: Use of undefined constant mon - assumed 'mon' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/zwbpsw/nastrazy.pl/public_html/biblioteka/spis.php on line 84

Wy jesteście świadkami tego. Łuk. 24:48

Występując w roli świadków, apostołowie mieli opowiedzieć nie tylko o narodzeniu się Zbawiciela z dziewicy, nie tylko o Jego świętym i ofiarowanym życiu, nie tylko o zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu, ale ponadto mieli również obwieścić, że nasz Pan był należycie przygotowany do roli Odkupiciela, że wypełnił wszystkie wymagania Prawa Zakonu i że teraz żyje, aby wspomagać wszystkich przychodzących przez Niego do Ojca. Jak wiernie apostołowie wykonali swoje posłannictwo! Oświadczenie apostoła Pawła wskazuje na wielką ostrożność, którą wykazywali, usiłując przekazać to poselstwo w całości. Mądrość tego świata mogłaby sugerować, że opowiedzenie się za Mistrzem i Nauczycielem, który został uśmiercony jako przestępca, spowoduje jedynie kompromitację i całkowicie zatrzyma proces powiększania się grupy naśladowców Wodza. Ale ci wierni świadkowie nie radzili się ciała ani krwi odnośnie tego, co mieli głosić. Opowiedzieli historię prosto, ze wszystkimi jej szczegółami, nie pomijając nawet tych, które dotyczyły Piotra i Judasza lub relacjonowały rozmowę apostołów o tym, który z nich był największy itp.. Bóg zamierzył, aby Prawda była przedstawiona z całą jej prostotą. To upodobanie Boże zostało urzeczywistnione i przekazane nam w formie Biblii.

R 3911:3