Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Boski Plan Wieków
 1. Przyjdź Królestwo Twoje
 2. Czas Końca
 3. Dni Oczekiwania
 4. Oczyszczenie Świątnicy
 5. Czas Żniwa
 6. Dzieło Żniwa
 7. Wybawienie Kościoła
 8. Odnowa Izraela
 9. Człowiek Grzechu
 10. Przedmowa
 11. Wielka Piramida

Biblioteka
 

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO

"Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego."

TOM III

Przyjdź Królestwo Twoje

"A królestwo i władza, i dostojeństwo królewskie pod wszystkim niebem dane będzie ludowi świętych najwyższych miejsc, którego królestwo będzie królestwo wieczne, a wszystkie zwierzchności jemu służyć i onego słuchać będą" - Dan. 7:27; Obj. 5:10..

ZRZESZENIE WOLNYCH BADACZY PISMA ŚWIĘTEGO
WYDAWNICTWO "NA STRAŻY"
Kraków, ul. Nowosądecka 74


PRACĘ TĘ POŚWIĘCONO
Królowi Królów i Panu Panów

DLA POŻYTKU
JEGO OFIAROWANYCH ŚWIĘTYCH
WYCZEKUJĄCYCH PRZYSPOSOBIENIA SYNOWSKIEGO
I
"WSZYSTKICH, KTÓRZY NA KAŻDYM MIEJSCU WZYWAJĄ
IMIENIA PAŃSKIEGO"
,
"DOMOWNIKÓW WIARY"
A TAKŻE
WZDYCHAJĄCEMU I CIERPIĄCEMU STWORZENIU, OCZEKUJĄCEMU
OBJAWIENIA SIĘ SYNÓW BOŻYCH.

"Ażeby wszyscy poznali, jaka jest społeczność tajemnicy, która od początku
świata była ukryta w Bogu." "Którą hojnie pokazał przeciwko nam we
wszelkiej mądrości, oznajmiwszy nam tajemnicę woli swojej według
upodobania swego, które był postanowił w samym
Sobie, aby w rozrządzeniu zupełności czasów
w jedno zgromadził wszystkie rzeczy
w Chrystusie"

Efezj. 3:4,5,9; 1:8-10

Książkę tę napisał w 1890 roku Pastor Charles T. Russell