Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Nadszedł Czas
  1. Czasy i chwile
  2. Chronologia Biblijna
  3. Pierwsze Przyjście
  4. Czasy Pogan
  5. Sposób Wtórego Przyjścia
  6. Wielki Jubileusz Ziemi
  7. Równoległe Dyspensacje
  8. Eliasz Miałść Przyjść Pierwej
  9. Człowiek Grzechu
  10. Nadszedł Czas

Biblioteka
 

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO

"Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego."

TOM II

Nadszedł Czas

"Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej, a posłałby onego, który wam opowiedziany jest, Jezusa Chrystusa. Który zaiste niebiosa ma objąć aż do CZASU NAPRAWIENIA WSZYSTKICH RZECZY, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków." "Lecz wy, bracia! nie jesteście w ciemności, aby was on dzień jako złodziej zachwycił" - Dzieje Ap. 3:19-21; 1 Tes. 5:4.

ZRZESZENIE WOLNYCH BADACZY PISMA ŚWIĘTEGO
WYDAWNICTWO "NA STRAŻY"
Kraków, ul. Nowosądecka 74


PRACĘ TĘ POŚWIĘCONO
Królowi Królów i Panu Panów

DLA POŻYTKU
JEGO OFIAROWANYCH ŚWIĘTYCH
WYCZEKUJĄCYCH PRZYSPOSOBIENIA SYNOWSKIEGO
I
"WSZYSTKICH, KTÓRZY NA KAŻDYM MIEJSCU WZYWAJĄ
IMIENIA PAŃSKIEGO"
,
"DOMOWNIKÓW WIARY"
A TAKŻE
WZDYCHAJĄCEMU I CIERPIĄCEMU STWORZENIU, OCZEKUJĄCEMU
OBJAWIENIA SIĘ SYNÓW BOŻYCH.

"Ażeby wszyscy poznali, jaka jest społeczność tajemnicy, która od początku
świata była ukryta w Bogu." "Którą hojnie pokazał przeciwko nam we
wszelkiej mądrości, oznajmiwszy nam tajemnicę woli swojej według
upodobania swego, które był postanowił w samym
Sobie, aby w rozrządzeniu zupełności czasów
w jedno zgromadził wszystkie rzeczy
w Chrystusie"

Efezj. 3:4,5,9; 1:8-10

Książkę tę napisał w 1889 roku Pastor Charles T. Russell