Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 3 - 2005


Spis treści

 Untitled Document

Na początku...

Podejmowanie decyzji
Szybko czy ostrożnie? Jak powinniśmy podejmować decyzje?

Jakub
Oszustwo unieszczęśliwia wielu.

Czy Mojżesz miał rację?
Mojżesz zmienił plan Boży względem Izraela.

Rachab
Skłamała. A jednak jest bohaterem wiary.

Gedeon
Wykładanie runa.

Do Moabu i z powrotem
Poszukiwanie dobrobytu poza Izraelem przyniosło doświadczenia.

Maria i Marta
Dwie siostry, dwie lekcje.

Proroctwo Agabusa
Dlaczego św. Paweł go nie posłuchał?

Kwestia motywu
Ceremonia oczyszczenia nie przynosi nic dobrego dla apostoła Pawła.

Stojąc przed Cesarzem
Czy możemy dochodzić praw zagwarantowanych ziemskim prawem?


powrót wersja do druku

 Trudne decyzje

Na początku

Zamiast tego, winniście mówić: Jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. - Jak. 4:15

Życie jest pełne decyzji, tych wielkich i tych małych. Większość z nas uważa podejmowanie decyzji za trudne zadanie. Nie jesteśmy w tym osamotnieni. Biblia zawiera przykłady historii wielu świętych Bożych mężów i kobiet, którzy w swym życiu stanęli przed trudnym wyzwaniem podjęcia decyzji. Niektóre takie przykłady zarysowane są w tym wydaniu The Herald.

Artykuł otwierający zatytułowany jest "Podejmowanie decyzji" i traktuje o zasadach kierujących dokonywaniem wyborów oraz o konieczności posiadania odpowiedniego nastawienia do podejmowania decyzji w chrześcijańskim życiu. Artykuł pod tytułem "Jakub" porusza problem oszustwa za pomocą którego zdobył on prawa związane z pierworództwem od swego ojca Izaaka i podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy każda okoliczność w życiu usprawiedliwia takie podejście.

Innym wyzwaniem jakie spotyka każdego Chrześcijanina jest problem reakcji na wydarzenia, które mają miejsce w otoczeniu, które moglibyśmy nazwać bezbożnym. Ten właśnie problem omawiany jest w artykule "Czy Mojżesz miał rację?" Czy istnieje coś takiego jak "białe kłamstwo"? Czy okoliczności łagodzące usprawiedliwiają fałsz w niektórych sytuacjach? Artykuł "Rahab" podejmuje próbę odpowiedzi na to pytanie.

"Gedeon" to artykuł w którym rozważany jest problem właściwości praktyki "wykładania runa" w celu przekonania się, czy decyzja jaką się podejmuje będzie podobać się Bogu.

Innym problemem w obliczu którego staje wiele osób jest decyzja o przeprowadzce, gdy warunki ekonomiczne okazują się być niekorzystne. "Do Moabu i z powrotem" opisuje sposób, w jaki Elimelech wraz z żoną stawili czoło temu dylematowi.

"Maria i Marta" podejmuje problematykę decyzji, jakie podejmowały Marta i Maria gdy Jezus był gościem w ich domu.

Ostatnie trzy artykuły dotykają problemu decyzji, jakie podjąć musiał apostoł Paweł podczas swej ostatniej podróży do Jerozolimy. Determinacja apostoła w kontynuowaniu misji nawet w sytuacji, gdy prorok Pański ostrzegał go przed nią, jest tematem artykułu "Proroctwo Agabusa". "Kwestia motywu" zagłębia się w zagadnienie decyzji poddania się obrzędom świątynnym przez apostoła Pawła i czterech innych braci. Ostatni artykuł, "Stojąc przed Cesarzem" bada mądrość apostoła okazaną przez odwołanie się do rzymskiego obywatelstwa w toku jego obrony.

Mamy nadzieję, że analiza decyzji podjętych przez tych bohaterów wiary będzie pomocna w trakcie podejmowania naszych własnych decyzji w ciągu całego życia.


powrót do góry wersja do druku