Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 6 - 2005


Spis treści

 Untitled Document

Na początku...

Symbole ducha świętego
Niektóre symbole biblijne opisuą samego ducha świętego, inne opisują jego działalność.

Moc i zrozumienie
Moc jest wyrazem działania ducha w Starym Testamencie, zaś zrozumienie w Nowym.

Nowe Stworzenie
Nowe Stworzenie rozwija się w śmiertelnym ciele; duchowe ciało otrzyma później.

Duchowe zrozumienie
Studium 1 Kor. 2.

Wylanie ducha
Proroctwo Joela jest cytowane tylko jeden raz.

Cuda w Dniu Pięćdziesiątnicy
Prawdopodobnie cud polegał a słyszeniu, a nie na mówieniu.

Świadectwo ducha
Emocje nie są dowodem spłodzenia z ducha.

Owoce ducha
Owoce ducha świadectwem dojrzałości Chrześcijanina.

Moc najwyższego zacieni cię
Mimo iż jest często personifikowany, duch święty nie jest osobą. Otrzymał go Syn; otrzymujemy go i my.


powrót wersja do druku

 

 Untitled Document

Duch święty

Na początku

Duch święty... nauczy was wszystkiego. - Jan. 14:26

Wielu Chrześcijan mówi o duchu świętym, lecz niewielu z nich zdaje sobie sprawę z jego istoty i wpływu, jaki wywiera na ich życie. Pismo Święte mówi o nim w wielu kontekstach, wspominając w szczególności o pomazaniu, pieczętowaniu, poświadczaniu, spłodzeniu i narodzeniu z ducha świętego. Większość z tych tematów jest przedmiotem rozważań niniejszego wydania czasopisma The Herald.

Artykuł otwierający nosi tytuł "Symbole ducha świętego". Opisuje on symbolikę i funkcje, jakie są przypisane w Biblii Duchowi Świętemu.

Działalność ducha świętego w Starym Testamencie różni się znacząco od tej opisanej w Nowym. Przykłady ze Starego Testamentu omówione zostały w artykule "Moc i percepcja". Wpływ ducha świętego na jednostki jest natomiast przedmiotem artykułu "Nowe Stworzenie".

Wiele zapisów Pisma Świętego wspomina o mocy sprawczej, wywieranej przez ducha świętego. Fragmenty te to między innymi Dz. Ap. 2, Rzym. 12, Jan. 14-16 oraz 1 Kor. 2. Ostatni ze wskazanych zapisów jest przedmiotem analizy artykułu zatytułowanego "Duchowe zrozumienie".

Wykorzystanie słów proroctwa Joela 2:28 w zapisie Dz. Ap. 2 wywołuje wiele dyskusji. Artykuł "Wylanie ducha świętego" rzuca nieco światła na kwestię zrozumienia przesłania proroka Joela. Inny punkt widzenia prezentuje "Z drugiej strony...", w którym przedstawione zostało alternatywne wyjaśnienie wydarzeń jakie miały miejsce w Dniu Pięćdziesiątnicy.

"Świadectwo ducha" jest próbą odpowiedzi na pytanie, które zadaje sobie wielu Chrześcijan: czy mam osobisty związek z Bogiem? Czy posiadam ducha świętego?

Choć na temat wpływu ducha świętego na nasze życie można wiele powiedzieć, to jednak chyba nie ma ważniejszego zagadnienia jak rozwijanie "Owoców ducha". Po tymże artykule następuje "Moc Najwyższego zacieni cię", który to artykuł stanowi rozważania na temat pewnych trudnych fragmentów Biblii odnoszących się do ducha świętego.

Nie można niedoceniać wpływu ducha świętego na życie Chrześcijanina. Należy się o niego modlić, gorliwie go poszukiwać i pragnąć odczuć jego wpływ w swym życiu. Jego wpływ można porównać do linii telefonicznej, łączącej nas z Bogiem i Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Jest on naszym nauczycielem i przewodnikiem. Obyśmy potrafili go w sobie zatrzymać, modląc się ustawicznie o coraz większy jego wpływa na nasze życie.


powrót do góry wersja do druku