Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 4 - 2006


Spis treści

 Untitled Document

Na początku...

120 lat
Najpierw przyszło błogosławieństwo,później odosobnienie, a w końcu sukces.

Siedem wejść
Mojżesz wielokrotnie udawał się na Górę Synaj w imieniu swego ludu.

Schodząc w chwale
Chwała twarzy Mojżesza powinna być obrazem chwały wyrażanej przez wszystkich będących w społeczności z Bogiem.

Oblicza Boga
Rozmowa Mojżesza z Bogiem zmieniła bieg historii.

Światło przewodnie Izraela
Cudowny obłok prowadził i ochraniał naród.

Księga Wyjścia
Wydarzenia opisane w drugiej księdze Biblii wydarzyły się w okresie zaledwie jednego roku.


powrót wersja do druku

 

 Untitled Document

Wyjście

Na początku...

O statusie Izraela jako ludu objętego przymierzem z Bogiem można mówić już od obietnic Bożych danych Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Jednakże po śmierci Jakuba minęły niemalże dwa wieki, zanim Bóg okazał się Mojżeszowi aby ten wyprowadził Izrael z Egiptu. Potem Izraelici spotkali Boga pod górą Synaj, gdzie otrzymali od niego swe prawo. Prowadziło ich ono przez całe stulecia, aż do pojawienia się Jezusa, ich Mesjasza, prawie 1500 lat po czasach Mojżesza. Ten punkt zwrotny w dziejach Izraela jest przedmiotem Księgi Wyjścia.

Główną treścią tej księgi jest historia Mojżesza, wybranego przez Boga przywódcy Izraela. Historia ta jest zapowiedzią nadejścia większego oswobodziciela, Jezusa z Nazaretu, przywódcy wybranego przez Boga aby wybawił świętych w czasie Wieku Ewangelii a cały świat w czasie nadchodzącego Królestwa.

Pierwszy artykuł zatytułowany "120 lat" opowiada o życiu oswobodziciela Izraela, Mojżesza. Wskazuje on, że sto dwadzieścia lat jego życia dzieli się na trzy czterdziestoletnie okresy, z których każdy ma swój odrębny cel i znaczenie. Artykuł ten rozważa również charakter Mojżesza, którego cechy winniśmy także i my rozwijać jako naśladowcy tego, który jest "większy niż Mojżesz".

"Siedem wejść" to tytuł artykułu opisującego siedmiokrotne wejście przez Mojżesza na górę Synaj przy okazji nadania Zakonu. Pozwoli to nam na uchwycenie rozwoju wydarzeń w czasie tego wielotygodniowego epizodu, w ciągu którego miały miejsce zarówno chwile wspaniałych cudów wywołujących uwielbienie Izraela, jak również i momenty odstępstwa, sądu i pokuty.

"Zejście w chwale" opisuje ostanie zejście Mojżesza z góry Synaj, gdy jego twarz jaśniała chwałą zaś Izrael otrzymał drugi zestaw tablic z Zakonem. Artykuł ten omawia również rozmaite duchowe lekcje związane z tymi wydarzeniami. "Twarze Boga" to artykuł rozważający interakcje Boga i Izraela w czasie ich doświadczeń u stóp świętej góry.

"Światło przewodnie Izraela" to rozmyślania których przedmiotem jest chmura, za pomocą której manifestowana była Izraelowi obecność Boża od chwili ucieczki przed Faraonem, poprzez wszystkie lata wędrówki pod przewodnictwem Bożym.

W końcu zaś, "Księga Wyjścia" podsumowuje narrację tej ważnej księgi, wskazując na rozmaitość lekcji ważnych dla nas jako dla duchowego Izraela, kierującego się wskazówkami i przewodnictwem Jehowy. Oby nauki tej drugiej księgi Mojżesza okazały się dla nas pomocne, pouczające i zachęcające w naszej chrześcijańskiej wędrówce.


powrót do góry wersja do druku