Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 6 - 2006


Spis treści

 Untitled Document

Na początku...

Wielka debata: klimat
Dobrodziejstwa ery przemysłu idą w parze z problemami ekologicznymi.

Klonowanie
Nauki medyczne a debata etyczna.

Świat podzielony
Rosnący podział pomiędzy partiami politycznymi wywołuje rozczarowanie elektoratu.

Dom podzielony
Śmierć papieża Jana Pawła II zaznacza nowy rozdział w historii Kościoła Rzymskiego.

Nowy nieporządek na świecie
Al–Kaida oraz Osama bin Ladin to słowa kluczowe w „wojnie z terroryzmem”.

Trzęsienia ziemi
Siły natury zabrały niepokojąco wiele istnień ludzkich w czasie ostatniej dekady.

Gniew pogan
Światowe giganty Indie i Chiny zaznaczają swoją obecność wpływem na ekonomię.

Żyd! Żyd! Żyd!
Perspektywa sprzed ponad 100 lat.


powrót wersja do druku

 

 Untitled Document

Wielkie wydarzenia XXI wieku

Na początku

Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się - Łuk. 21:26.

Niedawno co świat wszedł w XXI wiek, a już doświadczyliśmy wielu ważnych wydarzeń. Miały one miejsce na polu życia politycznego, społecznego i naukowego.

Wybór ośmiu przykładów z ich licznego grona siłą rzeczy musi być subiektywny. Mamy jednak nadzieję, że będą one interesujące również dla naszych Czytelników.

Pogoda dotyka każdego z nas, zaś "Wielka debata klimatologiczna" porusza ten temat z punktu widzenia Chrześcijanina. Kolejny niezwykle kontrowersyjny przedmiot, "Klonowanie", jest omówiony w następnym artykule.

Gorące wybory w Stanach Zjednoczonych i walka pomiędzy Republikanami i Demokratami tylko powiększyły przepaść między rywalami. Ten trend opisany został w rozważaniach "Świat podzielony".

Kolejny artykuł spogląda na wydarzenia związane z człowiekiem, którego życie wpłynęło na istnienie tysięcy innych ludzi, a którego osiągnięcia są bardziej uznawane w świecie politycznym, niż religijnym. Papież Jan Paweł II jest głównym temat w artyukule "Podzielony dom".

Zamachy terrorystyczne na Word Trade Center w Nowym Jorku i Pentagon w Waszyngtonie, otworzyły nową erę w światowym konfl ikcie. Była to przyczyna rozpoczęcia "wojny z terroryzmem" oraz jego głównym sponsorem, organizacją Al Quaeda. Ponoszony koszt tej wojny, wyrażony w pieniądzu i krwi, jest podstawą artykułu "Nowy światowy nieporządek".

Ogromne siły natury są przedmiotem rozważań zatytułowanych "Biblijne trzęsienia ziemi: co oznaczają?" Naturalne katastrofy, takie jak cyklony, powodzie, obsunięcia się ziemi, trzęsienia ziemi oraz erupcje wulkaniczne zwielokrotniły swą częstotliwość, przynosząc śmierć tysiącom ludzi. Ostatni artykuł, "Gniew pogan" opisuje wyłanianie się narodów oraz wpływ tego procesu na scenę polityczną świata. Szczególną uwagę zwraca autor na dwie gospodarki: Chin oraz Indii.

Nie jest naszym celem rozbudzanie trwogi wśród Czytelników, lecz optymistyczne spojrzenie na te "znaki czasu" zaznaczające zbliżanie się Królestwa, o które tak gorąco się modlimy (Mat. 6: 10). Oby ta gorliwość pobudziła nas do wierności aż do śmierci.


powrót do góry wersja do druku