Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 1 - 2008


Spis treści

 Untitled Document

Na początku...

Boże przysięgi
Cele Bożych przysiąg były różnorodne.

Przymierze Noego i Przymierze Obietnicy
Jak Bóg przysięgał Noemu, tak też przysiągł Chrystusowi i Jego Kościołowi.

Obietnice Abrahamowe
Obietnica dana Abrahamowi obejmuje wszystkie narody.

Gniew na pustyni
Izrael buntował się 20080 razy i utracił obietnicę. A my?

Boża przysięga przeciwko lewitom
Fałszywi bogowie są różni; naszymi mogą być osoby kierownicze i organizacje.

Boża przysięga przeciwko Mojżeszowi
Nikt nie stoi ponad Słowem Bożym.

Boża przysięga przeciwko Heliemu
Wierność wymaga wychowania dzieci.

Niezłomne dowody łaski
Łaską tą jest "Tora Ludzkości".

Z drugiej strony...

Boża przysięga dla Judy
Powrót Izraela zaznaczył początek jej realizacji.

Zegnie się wszelkie kolano


powrót wersja do druku

 

 Untitled Document

Boże Przysięgi

Na początku

Bo napisano: Jakom żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga - Rzym. 14:11.

Bóg dał ludziom wiele obietnic. Czy jednak zdajemy sobie sprawę, iż Bóg około dwudziestu razy przysięgał, że dokona pewnych rzeczy? W tym numerze wyjaśniamy te obietnice, abyśmy mogli rozumieć je poprawnie i traktować poważnie. Obietnice dane przez Boga przedstawione są i podsumowane w pierwszym z artykułów - "Boże Przysięgi".

Prorok Izajasz przekazał nam, że pierwsza przysięga została dana Noemu. Artykuł "Przymierze Noego i Przymierze Obietnicy" opisuje tą oraz inne obietnice. Następnie, z kolejnego tekstu możemy się dowiedzieć "Czym jest przysięga?"

Artykuł "Wielkie obietnice dane Abrahamowi" traktuje o najbardziej znanym przyrzeczeniu, dotyczącym Ziemi Obiecanej oraz błogosławienia wszystkich narodów ziemi.

Kolejne cztery artykuły opisują przysięgi wymierzone przeciwko grupom i jednostkom, które zgrzeszyły: "Gniew Boży wobec Izrael na pustyni", "Boża przysięga przeciwko Lewitom", "Boża przysięga przeciwko Mojżeszowi" oraz "Boża przysięga przeciwko Heliemu".

Ostatnie trzy artykuły dotyczą obietnic szczególnego błogosławieństwa. W artykule "Łaska Dawida" przedstawione zostały obietnice dane jako Zakon Ludzkości. Kolejny tekst jest rozprawką "Z drugiej strony", która sugeruje inne zrozumienie wymienionych czterech punktów.

Wbrew wszystkim przeciwnościom, Żydzi powracają do Ziemi Obiecanej. Artykuł "Boża przysięga dana Judzie" opisuje w jaki sposób 0,1% światowej populacji wykorzystało nowe technologie do tego, aby przekształcić słaby kraj w silnego gracza na współczesnej scenie ekonomicznej. A to jeszcze nie wszystko.

Tekst "Będzie się zginać wszelkie kolano" opisuje w jaki sposób wpływ Królestwa Tysiąclecia wykroczy ponad sprowadzenie ludzi powrotem do swojego kraju i przywróci ich do doskonałości utraconej w Edenie.

Każda przysięga dana przez Boga miała wypełnienie. Nikt nie powinien zatem wątpić, że obietnica mającego nastać Królestwa Chrystusowego spełni się i Boże Królestwo będzie trwało na wieki.


powrót do góry wersja do druku