Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 5 - 2008


Spis treści

 Untitled Document

Na początku...

Królestwo Chrystusa
Poznanie Bożych zasad umożliwi ludzkości uzyskanie statusu "synów Bożych".

Dzień sądu
Los niewierzących nie jest określany z chwilą ich śmierci. Ich sąd nastąpi w przyszłości.

Doskonały człowiek i jego środowisko
Studium Izaj. 35.

Raj
Jezus nigdy nie obiecał złoczyńcy na krzyżu, że ten nie umrze tego dnia.

Pragnienie wszystkich narodów
Marzenie ludzi o raju na ziemi kiedyś się spełni.

Czasy restytucji
W dniu Pięćdziesiątnicy św. Piotr przypomniał zapowiedzi proroków co do przyszości.

Woda życia
Woda wypływająca z Bożego tronu będzie uzdrawiać i poić całą ludzkość.

Prorocy Boży o przyszłości


powrót wersja do druku

 

 Untitled Document

Wspaniała przyszłość ziemi

Na początku

Tak mówi Pan: Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg - Izaj. 66:1.

Chcę uczcić miejsce, gdzie stoją moje nogi - Izaj. 60:13.

Chrześcijanie często mówią o niebie, ale rzadko o przyszłości ziemi. Jednakże Bóg przemawiając przez proroka stwierdził, że nie stworzył ziemi na próżno, lecz aby był zamieszkała (Izaj. 45:18). Po symbolicznym opisie spalenia nieba i ziemi, apostoł Piotr mówi: "Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość" (2 Piotr. 3:13). Dlaczego "nowej ziemi"? To wydanie czasopisma The Herald odpowiada na to pytanie.

W przedmowie do swej książki "Dziedzictwo świętych albo świat który będzie" z roku 1852, Henry F. Hill napisał: "Doktryna, że ta ziemia nie zostanie zniszczona lecz w ostatecznym rozrachunku będzie przywrócona do stanu Edenu lub nawet uczyniona jeszcze bardziej wspaniałą, (...) nigdy nie została przez kościół uznana za herezję ani nawet nie została uznana przez jej przeciwników za poważny błąd (...), mimo to, z uwagi na jej obecne pomijanie, wszelkie myśli wysuwane w jej obronie [w niniejszej książce] zostały troskliwie udowodnione Słowem Bożym. Taka jest przyczyna częstego dowoływania się do biblijnych cytatów." Na podobieństwo Henry'ego F. Hill, my również będziemy posługiwać się licznymi cytatami.

Rozpoczniemy od artykułu "Królestwo Chrystusowe", którego niniejszy magazyn jest zwiastunem, a następnie przejdziemy do "Dnia Sądu". Zamiast opisywać go w straszny sposób, pisarze Starego Testamentu tęsknili do czasu gdy Bóg podejmie interwencję i będzie uczył ziemię sprawiedliwości poprzez wykonywanie swoich sądów (Izaj. 26:9).

"Doskonały człowiek i jego środowisko" to studium 35 rozdziału proroctwa Izajasza, w którym znajdujemy opis przyszłej drogi "świętej", która przywróci ludzkość do ziemskiej doskonałości. Artykuł zatytułowany "Raj" to analiza tajemniczych słów Jezusa skierowanych do złoczyńcy umierającego wraz z Nim na krzyżu. Wyjaśnia on, na czym w rzeczywistości polegała obietnica Jezusa oraz kiedy zostanie zrealizowana.

Boży plan obejmuje nawet tych, którzy Go nie znają. "Pragnienie wszystkich narodów" wskazuje, że w istocie rzeczy większość woli ziemię, a nie niebo. "Czasy restytucji" to tytuł artykułu zaczerpnięty z kazania św. Piotra w świątyni, który obiecuje lepsze życie na ziemi. Wydanie zakończymy rozważaniami "Woda życia", które pokażą nam w jaki sposób Pismo Święte używa symboliki wody dla zobrazowania życia.

Oby rozmyślania nad wspaniałą przyszłością jaką Bóg przewidział dla ziemi przyniosły nam pociechę i zbudowanie.


powrót do góry wersja do druku