Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 5 - 2009


Spis treści

 Untitled Document

Na początku...

Serce pełne uwielbienia
Bóg oczekuje on nas zadowolenia, ponieważto On kieruje naszym życiem dla naszego dobra.

Wdzięczność za duchowe błogosławieństwo
Poznanie Boga, Jezus jako Orędownik, duchowa rodzina - to wielkie błogosławieństwa!

Ofiara pochwalna
Jezus pokazał nam, że poświęcenie sięto najwyższa forma uwielbienia Boga.

Instrumenty czci i chwały
Pismo Święte o instrumentach muzycznychmówi w ponad 200 miejscach.

Wyraz wdzięczności
Wdzięczność to wskaźnik czystości serca.

Psalmy i hymny dziękczynne
Śpiewanie pieśni powinno mieć na celu wzajemne zbudowanie i pocieszenie.

Pieśń uwielbienia
Studium Psalmu 145.

Myśli na Nowy Rok
Zastanówmy się pod koniec roku nad sposobem,w jaki wykorzystujemy nasze talenty.


powrót wersja do druku

 

 Untitled Document

Dziękczynienie

Na początku

Święto dziękczynienia jest jednym ze świąt amerykańskich. Jest ono podziękowaniem za dobrobyt jakim się wszyscy cieszą oraz stanowi wyraz ogólnej wdzięczności. Jest to równocześnie szczególna okazja dla Chrześcijan, aby docenić dobrobyt duchowy, jaki został nam zapewniony przez naszego niebieskiego Ojca. W niniejszym wydaniu skupiamy się na wielu aspektach tego dobrodziejstwa oraz będziemy zastanawiać się nad oddawaniem chwały Bogu, jako nad częścią naszego uwielbienia względem Niego.

Artykuł "Serce pełne uwielbienia" wykorzystuje historyczny przykład obchodzenia pierwszego Święta Dziękczynienia, w toku którego pomimo trudnych warunków, składano hołd za błogosławieństwa nowej ziemi. Powinniśmy zbadać własny charakter aby przekonać się, czy potrafimy zachować postawę pełną wdzięczności gdy sami doświadczamy trudnych chwil duchowych. "Dziękczynienie za błogosławieństwa duchowe" to omówienie szczególnych błogosławieństw jakich doświadczamy w naszym Chrześcijańskim życiu i za które powinniśmy być Bogu wdzięczni. "Ofiara uwielbienia" to artykuł w którym prowadzone są rozważania nad życiem naszego Odkupiciela, od czasu gdy został stworzony jako Logos, poprzez Jego wędrówkę po Ziemi jako Pomazaniec. Doświadczył On samotności i cierpień, a mimo to był odbiciem Bożej chwały. "Narzędzia chwały i uwielbienia" to tytuł rozważań nad wieloma fragmentami Pisma Świętego, w których znajdziemy opisy wykorzystania instrumentów muzycznych jako narzędzi dla oddawania czci Bogu. Artykuł ten zawiera również wskazówki, w jaki sposób możemy czynić podobnie w naszych własnych nabożeństwach.

Artykuł "Wyraz wdzięczności" omawia szereg cudów i przypowieści Jezusa, w celu pokazania, w jaki sposób zachował on ducha pełnego wdzięczności bez względu na okoliczności, w jakich się znajdował. "Psalmy i pieśni dziękczynne" to tytuł artykułu, w którym omówiony został sposób w jaki pieśni mogą być wykorzystane dla wyrażenia naszych uczuć w czasie ciężkich prób i doświadczeń.

"Pieść uwielbienia" to studium Psalmu 145, który jest świadectwem dla Bożej władzy nad ziemią oraz Jego planu usunięcia zła i wprowadzenia ludzkości do wiecznego życia. Niniejsze wydanie zamykają "Rozważania na Nowy Rok", które są wezwaniem do działania skierowanym do całego Ludu Bożego, mającym skłonić go do rozważenia, czy wykorzystują oni swe talenty najlepiej jak tylko potrafią aby zanosić cześć i uwielbienie niebieskiemu Ojcu.

Każdy ze wskazanych wyżej artykułów zachęca nas do równowagi i intelektualnej chęci poznania planu Bożego, z którego wypływa obowiązek wyrażania naszej wdzięczności za Bożą dobroć. Pomoże to nam zachować wiarę w każdych trudnościach, a pokorę w czasach obfitości. Niech nasz głos przyłączy się do wołania Jonasza: "Lecz ja pragnę ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem, spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie" (Jon. 2:10).

powrót do góry wersja do druku