Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 4 - 2010


Spis treści

 Untitled Document

Na początku...

Pokój
"Błogosławieni pokój czyniący" - to ostatnistopień na drodze do chwały.

Hagar i Sara
Konflikt między tymi dwiema kobietami nigdy nie został rozwiązany.

Nauka z doświadczeń
Tak jak w przypadku Józefa, spory w życiu Chrześcijan służą budowaniu charakteru.

Grzechy króla Saula
Przykład Saula pokazuje, jak grzech niszczy relacje.

Boskie wytyczne
Instrukcje z Mat. 18 zapobiegają duchowemu upadkowi.

Poprawa wykroczeń
W Mat. 18 opisane zostały trzy poziomy reakcji na poważne uchybienia w Kościele.

Ewodia i Syntycha
Nauka płynąca z historii dwóch mało znanych kobiet.

Na koniec, bądźcie jednomyślni
Waleczność jest pożądana, o ile jest pod kontrolą prawa miłości.


powrót wersja do druku

 

 Untitled Document

Rozwiązywanie konfliktów

Na początku

Pismo Święte opisuje wiele przypadków konfliktów – między narodami, między przyjaciółmi i w rodzinach. Dzisiaj stoimy przed tymi samymi problemami. W czasie sporów padają ostre słowa. Oskarżenia powodują ból emocjonalny i zamieszanie. Gdy próbujemy uniknąć jednego konfliktu, niejednokrotnie stajemy w obliczu innego: "To tak, jakby ktoś uciekał przed lwem, a spotyka niedźwiedzia; a gdy wejdzie do domu i opiera rękę o ścianę, ukąsi go wąż" (Amos. 5:19). W niniejszym wydaniu analizujemy zjawisko konfliktu i poszukujemy biblijnych wskazówek, jak można go rozwiązać, gdy znajdziemy się w sporze z innymi.

"Pokój" to tytuł artykułu, w którym rozważamy zapis Kazania na Górze Jezusa, w którym wspomniano tych, którzy "czynią pokój". Zawiera on wskazówki, w jaki sposób można wprowadzać pokój między braci, zachowując jednakże zasady prawdy.

"Hagar i Sara" pokazuje nam w jaki sposób konflikt może doprowadzić do podziałów trwających całe życie, o ile nie zostanie rozwiązany. Konflikty mają pomóc ukształtować nasz chrześcijański charakter i musimy chcieć podjąć działania naprawcze, gdy będziemy w błędzie.

"Nauka płynąca z przeciwności" to opis historii Józefa która pokazuje, w jaki sposób zazdrość jego braci w ostatecznym rozrachunku doprowadziła do realizacji Bożego Planu. Prześladowania rozwijają charakter, a wiedza o tym, że Bóg kieruje naszym życiem powinna zaowocować w nas przebaczeniem względem tych, którzy nas krzywdzą.

"Grzechy króla Saula" to artykuł przypominający nam w jaki sposób król ten popadł w niełaskę u Boga przez swą pychę i samolubne pragnienia. Historia zazdrości Saula o Dawida oraz nieufności względem jego własnego syna Jonatana powinna nauczyć nas o wadze posłuszeństwa względem Bożych przykazań.

"Boskie wytyczne" oraz "Poprawa" to analiza przykazań Jezusa zawartych w Mat. 18 w przedmiocie rozwiązywania konfliktów między braćmi.

"Ewodia i Sytycha" to dwie siostry ze zboru w Filippi, które nie mogły się ze sobą pogodzić. List św. Pawła służy dobrymi radami jak zachować jedność w sytuacji, gdy nie zgadzamy się ze sobą.

"W końcu, bądźcie jednomyślni" to tytuł artykułu omawiającego kwestię w jaki sposób naturalna skłonność do walki może być wykorzystana przez Pana w połączeniu z pokorą i współczuciem.

Każdy z artykułów omawia temat konfliktu, który jeżeli zostanie we właściwy sposób opanowany, może okazać się korzystny dla ukształtowania charakteru i rozwoju Nowego Stworzenia. Pamiętajmy o napomnieniu apostoła Pawła: "Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie" (Rzym. 12:18).

powrót do góry wersja do druku