Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 5 - 2010


Spis treści

 Untitled Document

Na początku...

Bóg istnieje i nagradza
Część 1: Wymagane doktryny intelektualne.

Jezus to Chrystus
Część 1: Wymagania apostoła Jana.

Czego nie wolno myśleć
Część 1: Czemu Chrześcijanin musi zaprzeczyć.

Doktryny serca
Część 2: Wymagane nauki praktyczne.

Mieć staranie
Część 2: Rzeczy szczytne w oczach wszystkich.

Walka z grzechami umysłu i rąk
Część 2: Walcz z myślami i nie grzesz.

Ujarzmić język
Część 2: Świat nieprawości.

Szanuj Boże przysięgi
Część 3: Inne pożyteczne doktryny.

Pomocne doktryny
Część 3: Przyczyna i skutek.

Nauczanie prorockie
Część 3: Inne nadal pożyteczne nauki.

Wyznanie wiary a studium Biblii
Analiza motywów.

Pismo Święte jasno naucza, że ...


powrót wersja do druku

 

 Untitled Document

Niezbędne doktryny

Na początku

Celem przewodnim tego wydania jest wskazanie na zasadniczą dla Chrześcijan doktrynę biblijną. Czy będziemy zdziwieni, kiedy odkryjemy, że większość z wymaganych doktryn ma podłoże praktyczne, a nie intelektualne?

Wielu z nas odkryje, że inni wyłączają nas za doktryny, które według Biblii nie są zasadnicze (bez względu na to, czy są one prawdziwe, czy nie). A czy my będziemy powoływać się na inne doktryny o mniejszym znaczeniu, żeby wykluczać innych z ciała Chrystusowego?

W części pierwszej omówione zostaną doktryny intelektualne, które zgodnie z Biblią należy przyjąć lub odrzucić. "Ten kto przychodzi do Boga musi wierzyć, że Ten istnieje i wynagradza tych, którzy Go szukają"; opisano to w artykule "Bóg istnieje i nagradza".

Dalsze intelektualne doktryny, które powinniśmy wyznawać, jak również te, które są wymagane przez ludzi, ale nie Boga, zostały omówione w tekście "Jezus jest Chrystusem". Dwie doktryny, które powinniśmy odrzucić zostały omówione w artykule "Czego nie wolno myśleć".

Część druga obejmuje rozważania nad tym, co powinniśmy czynić; zawiera omówienie doktryn praktycznych, których liczba w znacznym stopniu przewyższa liczbę doktryn intelektualnych. Temat ten został omówiony w czterech tekstach: "Doktryny serca", "Mieć staranie", "Walka z grzechami umysłu i rąk" oraz "Ujarzmić język".

Istnieją inne pożyteczne lekcje, które nie są bezwzględnie przeznaczone dla wszystkich Chrześcijan, ponieważ albo są mniej niż kluczowe dla wszystkich, albo ponieważ mają zastosowanie tylko do pewnych okresów Wieku Ewangelii. Takie nauczanie znajduje się w części trzeciej, artykułach: "Szanuj Boże Przysięgi", " Pomocne doktryny" i "Nauczanie prorockie".

Krótki artykuł "Wyznanie wiary a studium Biblii" omawia pokusy związane z układaniem i wymuszaniem wyznań wiary, które następnie w sposób świadomy lub nieświadomy przedkładane są ponad Słowo Boże.

Jak poznamy Chrześcijanina? Według Biblii, a nie ludzi? "Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu" (1 Jana 4:15). "Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie" (Jana 13:35).

powrót do góry wersja do druku