Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Poranek - Księgarnia i Czytelnia - Archiwum - Biblia Gdańska - Betania - Szukaj
6 - 11 sierpnia 2006

 Strona główna

 Program (Archiwum)

  
Sobota, 5 sierpnia
Niedziela, 6 sierpnia
Poniedziałek, 7 sierpnia
Wtorek, 8 sierpnia
Środa, 9 sierpnia
Czwartek, 10 sierpnia
Piątek, 11 sierpnia

 Zdjęcia

 

 Sala konwencji

 Dojazd


English website
 
Niedziela, 6 sierpnia
Przewodniczący: Waldemar SZYMAŃSKI, Polska
9:15 Nabożeństwo poranne 0915_Rozwazania_poranne_Wademar_SZYMANSKI.rm (6 MB) (6 MB)
9:30 Wykład: “Oczy moje podnoszę  ku górom” - Psalm 121:1 0930_Wyklad_Oczy_moje_podnosze_ku_gorze_Franciszek_OLEJARZ.rm (14 MB) (14 MB)
Franciszek OLEJARZ, Polska
10:20 Przerwa
11:00 Wykład: “Dwie modlitwy Ezechiasza” 1100_Wyklad_Dwie_modlitwy_Ezechiasza__Todd_ALEXANDER.rm (17 MB) (17 MB)
Todd ALEXANDER, USA
11:50 Ogłoszenia 1150_Ogloszenia.rm (5 MB) (5 MB)
12:00 Obiad
Przewodniczący: Mikolaj DMYTRYK, Ukraina
13:45 Nabożeństwo pieśni (odwołane)
14:00 Działalność Badaczy Pisma Św. w Indiach 1400_Dzialalnosc_badaczy_w_Indiach__pokaz_audiowizualny_.rm (23 MB) (23 MB)
[pokaz audiowizualny]
15:00 Przerwa
15:30 Zebranie Świadectw 1530_Zebranie_swiadectw_Piotr_KRAJCER.rm (19 MB) (19 MB)
Piotr KRAJCER, Polska
16:30 Przerwa
17:10 Wykład: “Dzień przyjemny dla Pana” 1710_Wyklad_Dzien_przyjemny_dla_Pana__Andrzej_LAJBIDA.rm (20 MB) (20 MB)
Andrzej LAJBIDA, Ukraina
18:00 Kolacja
20:10 Nabożeństwo wieczorne 2010_Nabozenstwo_wieczorne_Waldemar_SZYMANSKI.rm (28 MB) (28 MB)
Waldemar SZYMAŃSKI, Polska
21:00 Zakończenie dnia