Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 2 - 2008


Spis treści

 Untitled Document

Na początku...

Cudowny Doradca
Jezus został doświadczony, by móc zostać doradcą.

Książę Pokoju
Zanim zaprowadzi trwały pokój, Jezus najpierw zaspokoił sprawiedliwość.

Miłość wiecznego Ojca
Najważniejszym prawem jakie zostanie zapisane na sercach ludzi, będzie prawo miłości.

Bóg Mocny
Jezus ma moc by wypełnić plan swego Ojca.

Logos według apostoła Jana
Był od początku u Boga, ale był od Niego odrębny.

Wąż Starodawny
Duma zniweczyła mądrość, pogrążając świat w grzechu.

Zły Strażnik - Diabeł
Zamiast chronić człowieka, diabeł wypaczył sprawiedliwość i stał się jego wrogiem.

Szatan, oskarżyciel
Szatan miłuje tylko siebie samego.

Lewiatan, Smok
Przeciwnik posługuje się strachem i bojaźnią.

Cztery Przymioty Boga


powrót wersja do druku

 

 Untitled Document

Logos a Lucyfer

Na początku

Pierwszym, co stworzył Bóg, było Słowo.Nie mamy pewności, kto był stworzonyjako drugi, ale mógł to być Lucyfer. Każdyz nich nazwany został gwiazdą (Obj. 22:16 i Izaj.14:12) i poza samym Bogiem, obaj byli bez wątpienianajpiękniejszymi stworzeniami w niebiańskimwszechświecie.

Lucyferowi została powierzona odpowiedzialnośćza nową planetę Ziemię, gdzie zostalistworzeni nasi pierwsi rodzice, Adam i Ewa. To, co mogło wydawać się prostym zadaniem okazałosię sprawdzianem wierności wobec Boga. Lucyfersięgnął po Ziemię i jej mieszkańców jak po coś,co miało stanowić jego własność, w każdym tegosłowa znaczeniu.

Jednakże dalsze wydarzenia nie potoczyły siępo jego myśli. Słowo, wykazując pełne oddaniewobec swojego Ojca, gotowe było uczynić wszystko,aby ocalić ludzkość od złego i przywrócićją Bogu. Jak zawsze, kiedy ktoś sprzeciwia sięBogu, koniec tej batalii jest przesądzony.To wydanie The Herald porównuje i przeciwstawiate dwa wspaniałe stworzenia. Słowa prorokaIzajasza stanowią podstawę dla wszystkich przedstawianychrozważań: "(...) i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju" (Izaj. 9:5). Wymienione tytuły odpowiadają Bożym atrybutom mądrości, władzy, miłościi sprawiedliwości. Pierwsze cztery artykuływskazują na to w jaki sposób Słowo (z greckiegoLogos) jest ucieleśnieniem wymienionych cechpod każdym względem.

Następny tekst jest badaniem, werset po wersecie,pierwszych osiemnastu wersetów pierwszegorozdziału Ewangelii Św. Jana. Apostoł Jan opisujeJezusa w sposób inny niż pozostali ewangeliści. Druga część wydania to próba pokazania sposobu, w jaki Lucyfer odrzucił wskazane wyżej cztery atrybuty Boga: kierował się oszustwem i podstępem zamiast mądrością, zniesławieniemi oszczerstwem zamiast sprawiedliwością, oskarżeniem zamiast miłością i zastraszeniem zamiast władzą.

Kiedy spełni się Plan Boży pobłogosławienialudzkości, wielki przeciwnik Boga ostatecznieprzestanie istnieć. Słowo przyszło na Ziemię jakodoskonały człowiek, który zmarł, zmartwychwstałjako istota duchowa i jest teraz w Niebie jako władca ludzkości. Uwieńczeniem jego panowania będzie oddanie udoskonalonej Ziemi Ojcu: "A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim" (1 Kor. 15:28).


powrót do góry wersja do druku