Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 2 - 2008


Spis treści

 Untitled Document

Na początku...

Cudowny Doradca
Jezus został doświadczony, by móc zostać doradcą.

Książę Pokoju
Zanim zaprowadzi trwały pokój, Jezus najpierw zaspokoił sprawiedliwość.

Miłość wiecznego Ojca
Najważniejszym prawem jakie zostanie zapisane na sercach ludzi, będzie prawo miłości.

Bóg Mocny
Jezus ma moc by wypełnić plan swego Ojca.

Logos według apostoła Jana
Był od początku u Boga, ale był od Niego odrębny.

Wąż Starodawny
Duma zniweczyła mądrość, pogrążając świat w grzechu.

Zły Strażnik - Diabeł
Zamiast chronić człowieka, diabeł wypaczył sprawiedliwość i stał się jego wrogiem.

Szatan, oskarżyciel
Szatan miłuje tylko siebie samego.

Lewiatan, Smok
Przeciwnik posługuje się strachem i bojaźnią.

Cztery Przymioty Boga


powrót wersja do druku

 

 Untitled Document

Cztery Przymioty Boga

Pismo Święte wspomina o czterech przymiotach Boga w następujących wersetach:

Ezech. 1:10 oraz

10:14

Obj. 4:7

Ps. 89:14

Czowiek (Miłość)

Cherub (Sprawiedliwość)

Lew

Prawość

Moc

Lew (Moc)

Człowiek (Miłość)

Cielec

Sprawiedliwość

Sprawiedl.

Wół (Sprawiedl.)

Lew (Moc)

Człowiek

Miłosierdzie

Miłość

Orzeł (Mądrość)

Orzeł (Mądrość)

Orzeł

Prawda

Mądrość

Psalm 84:15 opisuje te cztery atrybuty w kolejności przekazanej w zapisie Obj. 4:7. Ogólnie mówi się o czterech atrybutach Boga, a to o Mocy, Sprawiedliwości, Miłości i Mądrości.

Boża władza przedstawiona została pod obrazem tronu, gdzie Moc (wykonanie Sprawiedliwości) oraz Sprawiedliwość stanowią tylne jego postawy, zaś - na szczęście dla nas - Miłosierdzie i Mądrość są na przedzie, torując drogę. Prorok Ezechiel wskazuje dodatkowo, że te cztery przymioty są aktywne i pozostają ze sobą w zupełnej harmonii.

Jeden z przymiotów przedstawiony jest pod zmiennym symbolem: wołu, cheruba i cielca. Zarówno wół jak i cielec są czystymi zwierzętami, zdatnymi do ofi arowania. Cheruby, które w starożytności często przedstawiane były pod postacią wołu - były posadowione na wieku Skrzyni Przymierza, Ubłagalni, znajdującej się w Przybytku i Świątyni; a tym samym łączone są ze Sprawiedliwością.

Dlaczego przymiot wymieniany na pierwszym miejscu zmienia się, w miarę pojawiania się w kolejnych zapisach (Ezech. 1:10 rozpoczyna swe wyliczenie od miłości, Ezech. 10:14 od sprawiedliwości, Obj. 4:7 wspomina najpierw o mocy)? Być może dlatego, że Bóg najpierw objawił swą miłość stworzywszy człowieka, aby ten był odbiorcą Jego miłości. Następnie, w cztery tysiące lat po upadku w Edenie, miała miejsce ofi ara złożona przez Bożego Syna w celu zaspokojenia sprawiedliwości. W końcu zaś, Boża moc zostanie objawiona we wzbudzeniu i wiecznym błogosławieniu wszystkich rodzajów ziemi.

- James Parkinson -

powrót do góry wersja do druku